ทนายความ-คดีแรงงาน-นายจ้างไล่ออก

ทนายความคดีแรงงาน ปรึกษากฎหมาย นายจ้าง ลูกจ้าง

ทนายความคดีแรงงาน ปรึกษากฎหมาย นายจ้าง ลูกจ้าง

หนังสือเตือน ถือเป็นโทษทางวินัยอย่างหนึ่งและยังมีผลต่อเรื่องของการจ่ายค่าชดเชย ตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานอีกด้วย

แต่หนังสือเตือนที่จะเป็นหนังสือเตือนที่ถูกต้อง ถูกกฎหมายนั้น  มีรายละเอียดที่อ่อนไหวพอสมควรครับ  กระดาษเอ 4 เพียงแผ่นเดียว อาจทำให้นายจ้างต้องเสียเงินเป็นหมื่น เป็นแสนเป็นล้านได้ หากปฏิบัติต่อหนังสือเตือนไม่ถูกต้อง
ต้องเตือนในเรื่องเดียวกัน  หากลูกจ้างของท่านถูกใบเตือน 20 ฉบับ  แต่แต่ละฉบับไม่ใช่ความผิดเรื่องเดียวกันเลย  นายจ้างก็ไม่สามารถเลิกจ้างลูกจ้างโดยไม่จ่ายค่าชดเชยได้
ต้องเตือนเจาะจงตัวลูกจ้าง  การประกาศเตือนลูกจ้างทั่วไป แม้จะระบุไปด้วยว่า นายโหด  เฮี้ยมเกรียม เสพยาเสพติดในห้องน้ำ จึงได้ลงโทษล้างห้องน้ำเป็นเวลา 5 วัน พนักงานคนอื่นจงดูไว้เป็นเยี่ยงอย่าง  ประกาศนี้  ไม่ใช่หนังสือเตือน
ต้องมีข้อความจากฝ่ายนายจ้างห้ามกระทำซ้ำอีก  ลำพังข้อความรับสารภาพของลูกจ้างว่าผมผิดไปแล้ว จะไม่ทำอีก  ไม่ทำให้หนังสือฉบับนี้เป็นหนังสือเตือน
ต้องเป็นหนังสือที่ออกโดยนายจ้าง  ลำพังหนังสือของลูกจ้างที่มีใจความว่ารับทราบการลงโทษ  ไม่ใช่หนังสือเตือน
ต้องเป็นนายจ้างที่มีอำนาจตักเตือน  ผู้มีอำนาจในการเตือน  ยกตัวอย่างเช่น  เจ้าของบริษัท  กรรมการบริษัท  หัวหน้าแผนกทรัพยากรมนุษย์  เป็นต้น  บุคคลอื่น แม้จะมีอำนาจเหนือบุคคลที่ว่ามานี้บางคนก็ไม่มีอำนาจเตือน ยกตัวอย่างเช่น ภริยาของเจ้าของบริษัท  เป็นต้น
ต้องมีข้อความระบุถึงการตักเตือน  แม้ว่าหัวกระดาษจะระบุว่าเป็นหนังสือเตือน  แต่เนื้อหาไม่มีตรงไหนบอกว่าตักเตือนเลย ก็ไม่ใช่หนังสือเตือนครับ
ถ้าหนังสือเตือนใบแรกเขียนว่า “หากตักเตือนครบ 5 ครั้งแล้วยังไม่เชื่อฟัง จะลงโทษสถานหนัก” หากมีการเตือนเพียง 2 ครั้งแล้วลงโทษสถานหนักเลย ก็ไม่เป็นการผิดคำเตือนตามที่ระบุไว้ในหนังสือเตือน
การที่ลูกจ้างไม่ลงชื่อรับทราบหนังสือเตือน  ไม่เป็นการผิดระเบียบ  และตามกฎหมายแล้ว หนังสือเตือนฉบับนั้นก็มีผลใช้บังคับแล้ว  (แต่อาจพิสูจน์ยากในชั้นศาล)
ตามระเบียบของบริษัท ต้องออกหนังสือเตือนกี่ครั้ง ก็ต้องออกให้ครบตามนั้น   หากระเบียบเขียนว่า  ต้องตักเตือนด้วยวาจา 1 ครั้ง และออกหนังสือเตือน 3 ครั้ง แต่เอาเข้าจริง ออกหนังสือเตือนฉบับเดียวแล้วเลิกจ้างเลย  แบบนี้ หนังสือเตือนนี้ก็ไม่มีผลครับ
ต้องระบุให้ชัดเจนว่าต้องการตักเตือนเรื่องอะไร     ถ้าความผิดใดไม่ได้เขียนไว้ใน
หนังสือเตือน  จะนำมาเป็นเหตุเลิกจ้างแล้วไม่จ่ายค่าชดเชยไม่ได้

สำนักงานกฎหมายพงษ์รพัตร์ทนายความ

โทรหาผมทนายพัตร์
Tel : %e0%b9%80%e0%b8%9a%e0%b8%ad%e0%b8%a3%e0%b9%8c%e0%b9%82%e0%b8%97%e0%b8%a3-%e0%b8%97%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%9e%e0%b8%b1%e0%b8%95%e0%b8%a3%e0%b9%8c

author avatar
PongrapatLawfirm