ปรึกษาทนายความคดีหมิ่นประมาท คดีมรดก คดีที่ดิน คดีฉ้อโกง คดีอาญา คดีลิขสิทธิ์ คดีแพ่ง ครอบครัว เครื่องหมายการค้า

ทนายความรับว่าความทั่วราชอาณาจักร

รับทำทุกคดีที่ท่านเดือดร้อนและต้องการทนายช่วยเหลือ

ทนายความรับปรึกษาทางกฎหมาย

ทนายความจะยินดีช่วยเหลือแก่ผู้ที่เดือดร้อนด้วยความเป็นธรรม

ทนายคดีมรดก

ต้องการทนายยื่นคำร้องขอตั้งผู้จัดการมรดก ฟ้องแบ่งแบ่งทรัพย์มรดก พินัยกรรม สินสมรส สู้คดีปลอมพินัยกรรม ยักยอกทรัพย์มรดก ยินดีช่วยเหลือผู้ที่ได้รับความเดือดร้อน

ทนายคดีครอบครัว

เพื่อ จดทะเบียนรับรองบุตร ฟ้องหย่า แบ่งสินสมรส เรียกค่าเลี้ยงดู ค่าอุปการะบุตร ค่าเลี้ยงชีพ จัดการสินสมรส ฟ้องขอศาลเพิกถอน จดทะเบียนรับรองบุตร ขายทรัพย์สินผู้เยาว์

ทนายคดีหมิ่นประมาท

ทนายความยินดีช่วยเหลือผู้ได้รับความเดือดร้อนจากการถูก ดูหมิ่น หมิ่นประมาทผ่านเฟสบุ๊ค Facebook หมิ่นประมาทผ่าน ไลน์ Line หมิ่นประมาททางอินเตอร์เน็ต หรือถูกใส่ร้าย ทนายความยินดีให้คำปรึกษาและต่อสู้คดีหมิ่นประมาททางคดีแพ่งและอาญาอย่างเต็มที่

ทนายคดีลิขสิทธิ์ , ทนายคดีเครื่องหมายการค้า , ทนายคดีสิทธิบัตร

ทนายความยินดีช่วยเหลือให้คำปรึกษาคดีลิขสิทธิ์และสิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า ถูกละเมิดเครื่องหมายการค้า ละเมิดลิขสิทธิ์ รับฟ้องคดีลิขสิทธิ์ สู้คดีลิขสิทธิ์ 

ทนายคดีฆ่าคนตายโดยไม่เจตนา

ทนายความยินดีช่วยผู้ที่เดือดร้อนจากการถูกปรักปรำ คดีฆ่าคนตายโดยไม่เจตนา ถูกฆ่าตาย หรือ พยายามฆ่า หรือถูกใส่ร้าย ทนายความยินดีให้คำปรึกษาและสู้คดีในชั้นศาลอย่างเต็มที่

ทนายคดีฉ้อโกง

ทนายความยินดีช่วยเหลือผู้ที่เดือดร้อนจากการถูกฉ้อโกง ถูกโกงเงิน แชร์ลูกโซ่ ถูกโกงเงินผ่านอินเทอร์เน็ต คดีแก๊งคอลเซ็นเตอร์ข้ามชาติ  ถูกฟ้องคดี หรือสู้คดีในชั้นศาลให้อย่างยุติธรรม และเต็มที่

ทนายคดีทำร้ายร่างกาย

ทนายความช่วยจะผู้ที่เดือดร้อนจากการถูกปรักปรำ ถูกทำร้ายร่างกาย ถูกฟ้องคดี ถูกบงการ คดีอำพราง เป็นแพะรับบาป ติดคุกฟรี เพื่อสู้คดีในชั้นศาลอย่างเต็มที่

ทนายคดีลักทรัพย์

หาก ท่านใดมีปัญหาเกี่ยวกับคดีลักทรัพย์ หรือมีการแจ้งความทั้งคดีลักทรัพย์ ที่ผู้อื่นจะเจตนาก็ดีหรือไม่เจตนาก็ดีให้ตัวเองมีความผิด ทางทนายความยินดีให้คำปรึกษาและสู้คดีในชั้นศาล เป็นทนายฟ้องคดีเป็นฝ่ายโจทก์ หรือเป็นทนายฟ้องคดีแก้ต่างสู้คดีในชั้นศาล หรือผู้ถูกกล่าวตกเป็นจำเลยหรือแพะรับบาป และทำให้ได้รับความเดือดร้อน ท่านต้องคดีแต่ยังไม่มีหนทาง

ทนายคดียาเสพติด

ให้คำปรึกษาให้ความช่วยเหลือคดียาเสพติดและสู้คดีในชั้นศาล ทนายฟ้องคดีแก้ต่างสู้คดีในชั้นศาล หรือผู้ถูกกล่าวตกเป็นจำเลยหรือแพะรับบาป และทำให้ได้รับความเดือดร้อน ฯลฯ

ทนายความรับร่างสัญญา ตรวจสอบสัญญา Notice

ท่านลุกความที่มีปัญหาในการร่างสัญญา ทำนิติกรรมเพื่อใช้บังคับตามกฎหมาย หรือบอกเลิกสัญญา เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดและข้อผิดพลาดในสัญญาน้อยที่สุด ทนายความยินดีช่วยเหลืรับปรึกษากฎหมายเพื่อบริการร่างสัญญา และตรวจสอบสัญญา เพื่อใช้บังคับตามประมวลกฎหมายได้อย่างสมบูรณ์

จ้างทนายราคาด้วยความยุติธรรม

ทนายความ
ทนายความ

ติดต่อทนายพัตร์  Pongrapat LawFirm

Tel : %e0%b9%80%e0%b8%9a%e0%b8%ad%e0%b8%a3%e0%b9%8c%e0%b9%82%e0%b8%97%e0%b8%a3-%e0%b8%97%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%9e%e0%b8%b1%e0%b8%95%e0%b8%a3%e0%b9%8c

Email : Pongrapatlaw@hotmail.com

>>Facebook Fanpage <<

 >>Add Line <<

ทนายความมืออาชีพ ชั้น 1 ตลอดชีพ และหนังสือรับรอง Certificate ต่อเนื่อง

ทนายความรับรองเอกสารรับรองเอกสารทนายความ-เซ็นรับรองเอกสาร--รับรองลายมือชื่อ

ทนายความโนตารีพับลิค-รับรองเอกสาร-ศึกษาต่อ-notary-Publicทนายความ กรุงเทพมหานคร จ้างทนาย ฟ้องคดีอาญา แพ่ง ทั่วราชอาณาจักร

ทนายรับรองเอกสาร Notary Public

ทนายความจะช่วยรับรองเอกสารของทางต่างประเทศ กรณี ต้องยื่นชราภาพในต่างประเทศ หรือ รับรองการศึกษาต่อต่างประเทศ (ใบเกรด) หรือ Passport เพื่อรับรองการทำงานต่าง ๆ โดยทางทนายความจะประทับตราเพื่อเป็นหลักฐานจากผู้มีวิชาชีพทางกฎหมาย สร้างความน่าเชื่อถือในเอกสารที่ท่านได้รับรองพร้อมหนังสือรับรอง( Certificate )

     ตัวอย่างการรับรองเอกสารของเราและอีกมากมายในเพจตัวอย่างการรับรองเอกสารหรือโทรสอบถาม

ทนายความรับรองเอกสาร เรียนต่อต่างประเทศ
ทนายรับรองเอกสาร รับรองลายมือชื่อ Notary Public lawyer
ทนาย รับรองเอกสาร Notary Public รับรองลายมือชื่อ
ทนายความ รับรองเอกสาร รับรองลายมือชื่อ Notary Public lawyer

Comments

แสดงความคิดเห็น

Don`t copy text!