ปรึกษาทนายความคดีหมิ่นประมาท คดีมรดก คดีที่ดิน คดีฉ้อโกง คดีลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า

ทนายความรับว่าความทั่วราชอาณาจักร

รับทำทุกคดีที่ท่านเดือดร้อนและต้องการทนายช่วยเหลือ

ทนายความรับปรึกษาทางกฎหมาย

ทนายความจะยินดีช่วยเหลือแก่ผู้ที่เดือดร้อนด้วยความเป็นธรรม

ทนายความรับทำคดีมรดก

ต้องการทนายยื่นคำร้องขอตั้งผู้จัดการมรดก ฟ้องแบ่งแบ่งทรัพย์มรดก พินัยกรรม สินสมรส สู้คดีปลอมพินัยกรรม ยักยอกทรัพย์มรดก ยินดีช่วยเหลือผู้ที่ได้รับความเดือดร้อน

ทนายความรับทำคดีครอบครัว

เพื่อ จดทะเบียนรับรองบุตร ฟ้องหย่า แบ่งสินสมรส เรียกค่าเลี้ยงดู ค่าอุปการะบุตร ค่าเลี้ยงชีพ จัดการสินสมรส ฟ้องขอศาลเพิกถอน จดทะเบียนรับรองบุตร ขายทรัพย์สินผู้เยาว์

ทนายความรับทำคดีหมิ่นประมาท

ทนายความยินดีช่วยเหลือผู้ได้รับความเดือดร้อนจากการถูก ดูหมิ่น หมิ่นประมาทผ่านเฟสบุ๊ค Facebook หมิ่นประมาทผ่าน ไลน์ Line หมิ่นประมาททางอินเตอร์เน็ต หรือถูกใส่ร้าย ทนายความยินดีให้คำปรึกษาและต่อสู้คดีหมิ่นประมาททางคดีแพ่งและอาญาอย่างเต็มที่ 

ทนายความรับทำคดีลิขสิทธิ์ , คดีเครื่องหมายทางการค้า , คดีสิทธิบัตร

ทนายความยินดีช่วยเหลือให้คำปรึกษาคดีลิขสิทธิ์และสิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า ถูกละเมิดเครื่องหมายการค้า ละเมิดลิขสิทธิ์ 

ทนายความคดีฆ่าคนตายโดยไม่เจตนา

ทนายความยินดีช่วยผู้ที่เดือดร้อนจากการถูกปรักปรำ คดีฆ่าคนตายโดยไม่เจตนา ถูกฆ่าตาย หรือ พยายามฆ่า หรือถูกใส่ร้าย ทนายความยินดีให้คำปรึกษาและสู้คดีในชั้นศาลอย่างเต็มที่

ทนายความคดีฉ้อโกง

ทนายความยินดีช่วยเหลือผู้ที่เดือดร้อนจากการถูกฉ้อโกง ถูกโกงเงิน แชร์ลูกโซ่ ถูกโกงเงินผ่านอินเทอร์เน็ต คดีแก๊งคอลเซ็นเตอร์ข้ามชาติ  ถูกฟ้องคดี หรือสู้คดีในชั้นศาลให้อย่างยุติธรรม และเต็มที่

ทนายความคดีทำร้ายร่างกาย

ทนายความช่วยจะผู้ที่เดือดร้อนจากการถูกปรักปรำ ถูกทำร้ายร่างกาย ถูกฟ้องคดี ถูกบงการ คดีอำพราง เป็นแพะรับบาป ติดคุกฟรี เพื่อสู้คดีในชั้นศาลอย่างเต็มที่

ทนายความคดีลักทรัพย์

หาก ท่านใดมีปัญหาเกี่ยวกับคดีลักทรัพย์ หรือมีการแจ้งความทั้งคดีลักทรัพย์ ที่ผู้อื่นจะเจตนาก็ดีหรือไม่เจตนาก็ดีให้ตัวเองมีความผิด ทางทนายความยินดีให้คำปรึกษาและสู้คดีในชั้นศาล เป็นทนายฟ้องคดีเป็นฝ่ายโจทก์ หรือเป็นทนายฟ้องคดีแก้ต่างสู้คดีในชั้นศาล หรือผู้ถูกกล่าวตกเป็นจำเลยหรือแพะรับบาป และทำให้ได้รับความเดือดร้อน ท่านต้องคดีแต่ยังไม่มีหนทาง

ทนายความคดียาเสพติด

ให้คำปรึกษาให้ความช่วยเหลือคดียาเสพติดและสู้คดีในชั้นศาล ทนายฟ้องคดีแก้ต่างสู้คดีในชั้นศาล หรือผู้ถูกกล่าวตกเป็นจำเลยหรือแพะรับบาป และทำให้ได้รับความเดือดร้อน ฯลฯ

ทนายความรับร่างสัญญา ตรวจสอบสัญญา Notice

ท่านลุกความที่มีปัญหาในการร่างสัญญา ทำนิติกรรมเพื่อใช้บังคับตามกฎหมาย หรือบอกเลิกสัญญา เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดและข้อผิดพลาดในสัญญาน้อยที่สุด ทนายความยินดีช่วยเหลืรับปรึกษากฎหมายเพื่อบริการร่างสัญญา และตรวจสอบสัญญา เพื่อใช้บังคับตามประมวลกฎหมายได้อย่างสมบูรณ์

โทรหาผม ทนายพัตร์

Tel : %e0%b9%80%e0%b8%9a%e0%b8%ad%e0%b8%a3%e0%b9%8c%e0%b9%82%e0%b8%97%e0%b8%a3-%e0%b8%97%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%9e%e0%b8%b1%e0%b8%95%e0%b8%a3%e0%b9%8c

จ้างทนายราคาด้วยความยุติธรรม

ทนายความ

ทนายความ

ติดต่อทนายพัตร์

>>Facebook Fanpage คลิก<<

 >>Add Line คลิก<<

ทนายความรับรองเอกสารรับรองเอกสารทนายความ-เซ็นรับรองเอกสาร--รับรองลายมือชื่อ

ทนายความโนตารีพับลิค-รับรองเอกสาร-ศึกษาต่อ-notary-Publicทนายความ กรุงเทพมหานคร จ้างทนาย ฟ้องคดีอาญา แพ่ง ทั่วราชอาณาจักร

ทนายความรับรองลายมือชื่อ รับรองเอกสาร Notary Public

ทนายความจะช่วยรับรองเอกสารของทางต่างประเทศ กรณี ต้องยื่นชราภาพในต่างประเทศ หรือ รับรองการศึกษาต่อต่างประเทศ (ใบเกรด) หรือ Passport เพื่อรับรองการทำงานต่าง ๆ โดยทางทนายความจะประทับตราเพื่อเป็นหลักฐานจากผู้มีวิชาชีพทางกฎหมาย สร้างความน่าเชื่อถือในเอกสารที่ท่านได้รับรองพร้อมหนังสือรับรอง( Certificate )


บริการ ทนายความรับรองเอกสาร ทนายความรับรองลายมือชื่อ
Notary Public (Notarial Services Attorney) From Lawyers Council Of thailand

รับรองเอกสารโนตารี พับลิค รับรองลายมือชื่อ
รับรองลายมือชื่อnotarized-legalizedต่อกรมกงสูล
รับรองลายมือชื่อกรรมการบริษัทมหาชน
รับรองเอกสารเพื่อบังคับใช้ในอีกประเทศหนึ่ง เพื่อใช้ในต่างประเทศ
รับรองเอกสาร รับรองใบสมัคร เพื่อเรียนต่อศึกษาต่อต่างประเทศ
รับรองสำเนาเอกสาร
รับรองสถานะการเงิน
รับรองคำแปล แปลเอกสาร
รับรองลายมือชื่อ รับรองบุคคล กรรมการนิติบุคคล บริษัทจำกัด บริษัทจำกัดมหาชน
รับรองข้อเท็จจริง
รับรองความมีอยู่จริงของเอกสาร
รับรองการทำสัญญาระหว่างเอกชน
รับรองคำสาบาน
รับรองคำให้การ
บริการทนายความรับรองคำแปลเอกสาร/certified true translation
ทนายความรับรองลายมือชื่อในเอกสาร/certified true signature/applicant declaration notary public
ทนายความรับรองสำเนาเอกสาร/certified true copy
ทนายความรับรองนิติกรรมที่เอกชนทำขึ้น
ทนายความรับรองตัวบุคคล
ทนายความรับรองข้อเท็จจริง
ทนายความจัดทำคำสาบาน
ทนายความรับรองความมีอยู่ของเอกสาร
ทนายความทำคำคัดค้านตราสาร
ทนายความจัดทำบันทึกคำให้การ

  เบอร์โทร Car9Shop 

ติดต่อทนายพัตร์

Email : Pongrapatlaw@hotmail.com

ตัวอย่างการรับรองเอกสารของเราและอีกมากมายในเพจตัวอย่างการรับรองเอกสารหรือโทรสอบถาม

ทนายความรับรองเอกสาร เรียนต่อต่างประเทศ

ทนายรับรองเอกสาร รับรองลายมือชื่อ Notary Public lawyer ทนาย รับรองเอกสาร Notary Public รับรองลายมือชื่อ ทนายความ รับรองเอกสาร รับรองลายมือชื่อ Notary Public lawyer ทนายความ-รับรองเอกสาร-รับรองลายมือชื่อ-lawyer-Notary

Comments

แสดงความคิดเห็น

Don`t copy text!