ทนายคดี พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์

ทนายคดี พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์

โจทก์บรรยายฟ้องเพียงว่าจำเลยนำคำพูดของโจทก์ทางโทรศัพท์ไปแจ้งความแล้วส่งภาพถ่ายรายงานประจำวันไปในโปรแกรมไลน์ โดยไม่ปรากฏว่าข้อความที่จำเลยส่งไปบิดเบือนหรือเป็นเท็จ และข้อความจริงมีอยู่อย่างไร จึงขาดรายละเอียดและเป็นฟ้องที่ไม่ชอบ


คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 2534/2565

โจทก์บรรยายเพียงว่าจำเลยนำคำพูดที่โจทก์พูดกับจำเลยทางโทรศัพท์ไปแจ้งเจ้าพนักงานตำรวจแล้วจำเลยส่งภาพถ่ายรายงานประจำวันรับแจ้งเป็นหลักฐานไปในโปรแกรมไลน์ให้ผู้ปกครองนักเรียนในกลุ่มนักเรียนที่เป็นเพื่อนกับบุตรจำเลย โดยตามคำฟ้องไม่ปรากฏว่ารายงานประจำวันรับแจ้งเป็นหลักฐานและข้อความที่จำเลยพิมพ์ส่งไปในโปรแกรมไลน์นั้นเป็นข้อมูลที่บิดเบือนหรือปลอมไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน หรือข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 มาตรา 14 (1) อย่างไร และข้อความจริงมีอยู่อย่างไร จึงเป็นฟ้องที่ขาดข้อเท็จจริงและรายละเอียดเกี่ยวกับการกระทำทั้งหลายที่อ้างว่าจำเลยกระทำความผิดพอสมควรเท่าที่จะทำให้จำเลยจะเข้าใจข้อหาได้ดี จึงเป็นฟ้องที่ไม่ชอบด้วย ป.วิ.อ. มาตรา 158 (5)

author avatar
ทนายความใกล้ฉัน