ทนายความสู้คดีเช็ค

คดีเช็คใช่ว่าจะติดคุกเสมอไปหรือไม่

คดีเช็คเด้ง ใช่จะติดคุกเสมอไป

หากได้รับความเดือดร้อนไม่ว่าจะเป็นฝ่ายรับเช็คแล้วเด้ง ไม่มีทางออก จะฟ้องคดีอย่างไร ไปแจ้งความคดีไม่คืบ

หรือได้รับความเดือดร้อน เช็คสั่งจ่ายเด้ง จะสู้คดีอย่างไร ผมมีแนวทางแก้ไขเพื่อช่วยเหลือให้คำปรึกษาแก่ผู้ที่ได้รับความเดือดร้อน รวมถึงฟ้องคดีและสู้คดี เพื่อความยุติธรรม ยินดีช่วยเหลืออย่างเต็มที่ครับ

อายุความ คดีเช็ค มีอย่างไร
แจ้งความบันทึกประจำวัน ทำให้อายุความขาดหรือไม่

มาตรา 5 ความผิดตามมาตรา 4 เป็นความผิดอันยอมความได้
อายุความคดีเช็ค 3 เดือน นับจากวันที่ธนาคารปฏิเสธการจ่ายเงินตามเช็ค หากเกิน 3 เดือน คดีอาญาเป็นอันขาดอายุความ การแจ้งความร้องทุกข์ ร้องทุกข์ในท้องที่ ซึ่งธนาคารปฏิเสธการจ่ายเงิน หรือ ธนาคารเจ้าของบัญชีเช็คตั้งอยู่ ไม่ใช่ธนาคารที่ไปขึ้นเงิน

การแจ้งความบันทึกประจำวัน ไม่มีผลให้อายุความหยุดลง ต้องร้องทุกข์เท่านั้น ฉะนั้น เลย 3เดือน ขาดอายุความ

ยินดีช่วยเหลือสู้คดีให้คำปรึกษาคดีเช็ค หรือฟ้องคดีเช็ค ยินดีช่วยเหลืออย่างเต็มที่

ทนายพัตร์

Pongrapatlawfirm

author avatar
PongrapatLawfirm