ทนายความคดียาเสพติด

ทนายความคดียาเสพติด

การให้ข้อมูลเกี่ยวกับยาเสพติด แต่ไม่ได้รับการลดโทษ

คำพิพากษาฎีกาที่ 1551/2566 (เล่ม 235 เล่ม 1)

เมทแอมเฟตามีนของกลางคดีนี้เป็นคนละส่วนกันกับเมทแอมเฟตามีน 100,000 เม็ด ที่แยกไปดำเนินคดีตามคดีอาญาของศาลจังหวัดเชียงใหม่ พฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดเป็นคนละตอนกับการกระทำความผิดในคดีนี้ เมทแอมเฟตามีนเป็นคนละจำนวนกัน เป็นการกระทำต่างกรรมต่างวาระ โจทก์มีอำนาจฟ้องจำเลยคดีนี้ไม่เป็นฟ้องซ้ำ


พันตำรวจโท บ. กับพวกไปจับกุมจำเลยพร้อมเมทแอมเฟตามีน 100,000 เม็ด ในรถของจำเลย แล้วจำเลยให้การว่ายังมีเมทแอมเฟตามีนเก็บซุกซ่อนไว้ที่บ้านที่จำเลยพักอาศัยร่วมกับบิดามารดาจำเลย พันตำรวจโท บ.กับพวกจึงไปตรวจค้นและตรวจพบเมทแอมเฟตามีนชนิดเม็ด 170,000 เม็ด กับชนิดเกล็ด 11 ถุง น้ำหนัก 1,090 กรัม ของกลางในคดีนี้ เป็นการให้ข้อมูลจากการถูกจับกุมในคดีอาญาของศาลจังหวัดเชียงใหม่ แล้วนำไปสู่การยึดยาเสพติดได้อีกจำนวนหนึ่งเป็นของกลางในคดีนี้ ซึ่งศาลจังหวัดเชียงใหม่พิพากษาลดโทษให้จำเลยไปแล้ว การที่จำเลยให้ข้อมูลและพาเจ้าพนักงานตำรวจ ไปยึดเมทแอมเฟตามีนของกลางในคดีนี้ที่บ้านของจำเลยไม่ได้เป็นการนำไปสู่การจับกุมผู้กระทำความผิดรายอื่น หรือนำไปสู่การยึดยาเสพติดได้อีกจำนวนหนึ่งซึ่งไม่ใช่ยาเสพติดของกลางในคดีนี้ จึงไม่เป็นการให้ข้อมูลสำคัญและเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษ ไม่มีเหตุที่จะลงโทษจำเลยน้อยกว่าอัตราโทษขั้นต่ำจากที่กำหนดไว้สำหรับความผิดนั้น ตาม พ.ร.บ.ยาเสพติด ให้โทษ พ.ศ 2522 มาตรา 100/2 ในคดีนี้อีก

(หมายเหตุ 1 ยาเสพติดที่จำเลยถูกจับกุมในคดีนี้ เป็นยาเสพติดที่จำเลยได้รับมาจากผู้ค้ายาเสพติดรายอื่นและได้นำมาเก็บไว้เพื่อรอคำสั่งจากนายทุนว่าจะให้ไปส่งที่ใด ซึ่งเป็นยาเสพติดที่จำเลยถูกยึดจากเจ้าพนักงานตำรวจภายหลังจากที่จำเลยถูกจับกุมในคดีที่มีสายลับนำเมทแอมเฟตามีนมาส่งให้แก่จำเลย ซึ่งเป็นเมทแอมเฟตามีนคนละจำนวนกัน
2 ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า การที่จำเลยให้ข้อมูลและพาเจ้าพนักงานตำรวจไปยึดเมทแอมเฟตามีนของกลางในคดีนี้ ที่บ้านของจำเลยไม่ได้เป็นการนำไปสู่การจับกุมผู้กระทำความผิดรายอื่น หรือนำไปสู่การยึดยาเสพติดได้อีกจำนวนหนึ่งซึ่งไม่ใช่ยาเสพติดของกลางในคดีนี้ จึงไม่เป็นการให้ข้อมูลสำคัญและเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษ)

author avatar
ทนายความใกล้ฉัน