ทนายคดีฉ้อโกงประชาชน

ทนายคดีฉ้อโกงประชาชน

คำพิพากษาฎีกาที่ 747/2565 (หน้า 171 เล่ม 1) กลุ่มแชร์ออนไลน์ที่จำเลยตั้งขึ้นผ่านทางเฟชบุ๊คของจำเลยแต่ละวง จำเลยจะได้รับผลประโยชน์ตั้งแต่งวดแรกในฐานะสมาชิกลำดับที่ 1 เป็นเงินรวมที่สมาชิกทุกคนนำมาลงทุน โดยไม่ปรากฏว่าจำเลยส่งเงินรวมเข้าเป็นทุนกองกลางเป็นงวดๆ ทั้งมิได้จัดให้มีการประมูลกันเป็นงวดๆ การกระทำของจำเลยมิใช่เป็นการเล่นแชร์ตาม พ.ร.บ.การเล่นแชร์ พ.ศ.2534 มาตรา 4 หากแต่เป็นการกระทำคล้ายเล่นแชร์โดยนำเงินของสมาชิกทุกคนไปหมุนเวียนจ่ายให้แก่สมาชิกแต่ละคนตามลำดับ


การแสดงข้อความอันเป็นเท็จต่อประชาชนในความผิดฐานฉ้อโกงประชาชน ถือเจตนาแสดงข้อความเท็จต่อประชาชนเป็นสำคัญ โดยเห็นได้จากการหลอกลวงและไม่จำเป็นที่จำเลยจะต้องกระทำการด้วยตนเองมาตั้งแต่ต้นทุกครั้ง เมื่อจำเลยแสดงข้อความอันเป็นเท็จแก่โจทก์ร่วมและผู้เสียหายบางคนแล้วเป็นผลให้ประชาชน ทั้งโจทก์ร่วมหลงเชื่อนำเงินร่วมเล่นกับจำเลย แม้มีการบอกกันเป็นทอดๆและเพื่อนของโจทก์ร่วมทราบข่าวก็ตาม จากนั้นจำเลยยังคงมีพฤติการณ์แสดงข้อความและภาพที่ปรากฏในเฟชบุ๊กของจำเลยเพื่อให้หลงเชื่อและเป็นผู้เปิดโอกาสให้เพื่อนของโจทก์เข้าร่วมเป็นสมาชิกในการเล่นลักษณะคล้ายแชร์ การกระทำของจำเลยเป็นการฉ้อโกงประชาชนตาม ป.อ.มาตรา 343 และเป็นการนำข้อความอันเป็นเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ในเฟชบุ๊กของจำเลยโดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่โจทก์ร่วม ผู้อื่นหรือประชาชนอันเป็นความผิดตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550 มาตรา 14 วรรคหนึ่ง(1)อีกฐานหนึ่ง
โจทก์ร่วมถอนคำร้องทุกข์เป็นผลให้คำขอในส่วนแพ่งในความผิดฐานฉ้อโกงตาม ป.อ.มาตรา 341 ที่พนักงานอัยการโจทก์ขอให้จำเลยคืนหรือใช้เงินแก่โจทก์ร่วมตาม ป.วิ.อ.มาตรา 43 ต้องตกไปด้วย
(หมายเหตุ 1 ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า กลุ่มแชร์ออนไลน์ที่จำเลยตั้งขึ้นมิใช่เป็นการเล่นแชร์ตาม พ.ร.บ.การเล่นแชร์ พ.ศ.2534 มาตรา 4 หากแต่เป็นการกระทำคล้ายเล่นแชร์โดยนำเงินของสมาชิกทุกคนไปหมุนเวียนจ่ายให้แก่สมาชิกแต่ละคนตามลำดับ
2 การกระทำของจำเลยในคดีนี้มีความผิดฐานฉ้อโกง ฐานฉ้อโกงประชาชน และ พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550 มาตรา 14 วรรคหนึ่ง(1)
3 ศาลชั้นต้นพิพากษาจำคุกจำเลย 4 ปี ศาลอุทธรณ์ภาค 6 พิพากษาแก้เป็นว่า ให้จำคุก 3 ปี ศาลฎีกาพิพากษายืนให้จำคุก 3 ปี)

author avatar
ทนายความใกล้ฉัน