คดีหมิ่นประมาทด้วยวาจา

คดีหมิ่นประมาทด้วยวาจา

ศาลฎีกามีคำพิพากษาว่า 16 คำด่ารุนแรงให้เสียหาย เป็นความผิด”ดูหมิ่นซึ่งหน้า” ตาม ป.อาญา มาตรา 393
จำคุกไม่เกินหนึ่งเดือนหรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท
ตามฎีกาดังนี้

 1. ไอ้ห่า
  ฏีกา 3800/2557
 2. อีดอก
  ฏีกา 2102/2521
 3. ไอ้เหี้ย
  ฎีกา 5257/2548
 4. อีสัตว์
  ฎีกา 5257/2548
 5. อีควาย
  ฎีกา 5257/2548
 6. ตอแหล
  ฎีกา 8919/2552
 7. ดอกทอง
  ฎีกา 1938/2557
 8. หน้าหัวควย
  ฎีกา 1938/2557
 9. หน้าหี
  ฎีกา 1938/2557
 10. ไอ้ระยำ
  ฎีกา 1631/2538
 11. เฮงซวย
  ฎีกา 1623/2551
 12. ผู้หญิงต่ำๆ
  ฎีกา 2256/2537
 13. หน้าผีเปรต
  ฎีกา 10/2527
 14. มารศาสนา
  ฎีกา 3226/2525
 15. ไอ้หน้าโง่
  ฎีกา 7572/2542
 16. อีร้อยควย
  ฎีกา 1442/2495

  พึงระวังคำพูดให้ดี ด้วยความปรารถนาดี ด้วยรัก จากใจ “ทนายพัตร์”
author avatar
ทนายความใกล้ฉัน