แนวทางสู้คดีบัตรเครดิต หากถูกฟ้องคดี

แนวทางสู้คดีบัตรเครดิต หากถูกฟ้องคดี

แนวสู้คดีบัตรเครดิตสามารถ ปรึกษา คุยอย่างละเอียดได้ครับเมื่อโดนฟ้องเกี่ยวกับบัตรเครดิต ให้ตรวจสอบว่าบัตรที่ใช้นั้นขาดอายุความหรือยังและติดต่อทนายความ เพื่อดำเนินการในชั้นศาลต่อไป

อายุความบัตรเครดิต ..ถึงแม้ว่าขาดอายุความแล้ว แต่ธนาคารหรือบริษัทฟ้องคดีได้เสมอ หากไม่ไปศาลต่อสู้เรื่องอายุความ จะตกเป็นลูกหนี้ทันที ศาลไม่สามารถยกเรื่องอายุความขึ้นได้ หากลูกหนี้ไม่ยกขึ้นเองบัตรเครดิต เป็นบัตรที่ใช้ซื้อสินค้าจากร้านค้าที่ตกลงรับบัตรโดยไม่ต้องชำระราคาสินค้าเป็นเงินสดก่อน ซึ่งทางเจ้าของบัตรเครดิตจะเป็นผู้ชำระค่าสินค้าแทนก่อนแล้วเรียกเก็บในภายหลัง มีอายุความ 2 ปี (ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 193/34 (1),(7)สินเชื่อส่วนบุคคล เป็นสัญญากู้ยืมเงินที่มีการผ่อนต้นเงินคืนพร้อมดอกเบี้ยเป็นงวด ๆ เท่ากันทุกงวด มีอายุความ 5 ปี เริ่มนับวันที่ชำระงวดสุดท้าย (ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 193/33 (2)บัตรกดเงินสด เป็นสัญญากู้ยืมเงิน โดยไม่ต้องผ่อนต้นเงินคืนพร้อมดอกเบี้ยเป็นงวด ๆ มีอายุความ 10 ปี (ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 193/30)

โทรหา ทนายพัตร์

0889466645

>>Pongrapat LawFirm Page<<

Comments

แสดงความคิดเห็น

You may also like...

Don`t copy text!