ปรึกษาทนายคดีแรงงาน

ปรึกษาทนายคดีแรงงาน

หากลูกความได้รับเรื่องทุกข์ใจ ลูกจ้างผิดสัญญาจ้างแรงงาน ทุจริตต่อหน้าที่ หรือนายจ้างเลิกจ้างไม่เป็นธรรม ปรึกษาการฟ้องคดีนายจ้างเพื่อ เรียกค่าชดเชย ทนายพัตร์ยินดีให้คำปรึกษาและฟ้องคดีแรงงาน ทางทนายยินดีช่วยเหลือเพื่อความยุติธรรม

โทรหาผม ทนายพัตร์

Tel : %e0%b9%80%e0%b8%9a%e0%b8%ad%e0%b8%a3%e0%b9%8c%e0%b9%82%e0%b8%97%e0%b8%a3-%e0%b8%97%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%9e%e0%b8%b1%e0%b8%95%e0%b8%a3%e0%b9%8c


Comments

แสดงความคิดเห็น

You may also like...

Don`t copy text!