ปรึกษากฎหมาย-ทนายความ-คดีฉ้อโกง-ฉ้อโกงประชาชน

ปรึกษาทนายความคดีฉ้อโกง

ปรึกษาทนายความคดีฉ้อโกง

หากท่านลูกความได้รับความเดือดร้อน ทางผมทนายพัตร์ ยินดีช่วยเหลือให้คำปรึกษาคดีฉ้อโกง ถูกโกงเงิน โกงเจ้าหนี้ ถูกฉ้อโกงประชาชน ถูกโกงเงินค่าที่ดิน เงินค่ามัดจำ ถูกโกงเงินซื้อของออนไลน์ ฯลฯ ทางผมยินดีช่วยเหลือเพื่อความยุติธรรม

โทรหาผม ทนายพัตร์

Tel : %e0%b9%80%e0%b8%9a%e0%b8%ad%e0%b8%a3%e0%b9%8c%e0%b9%82%e0%b8%97%e0%b8%a3-%e0%b8%97%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%9e%e0%b8%b1%e0%b8%95%e0%b8%a3%e0%b9%8c

 

author avatar
PongrapatLawfirm