ปรึกษาทนาย-คดีเช็คเด้ง-ทนายความ

ปรึกษาทนายความคดีเช็คเด้ง

ปรึกษากฎหมายคดีเช็คเด้ง

รับปรึกษากฎหมายฟ้องคดีเช็คเด้ง เพื่อชำระหนี้ หรือ ถูกฟ้องคดีเช็คเด้ง ว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค หากลูกความได้รับความเดือดร้อน ทางเรายินดีช่วยเหลือ ปรึกษาและฟ้องคดีแก่ลูกความ หากตกเป็นคดีอาญา

 โทรหาผม ทนายพัตร์

Tel : %e0%b9%80%e0%b8%9a%e0%b8%ad%e0%b8%a3%e0%b9%8c%e0%b9%82%e0%b8%97%e0%b8%a3-%e0%b8%97%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%9e%e0%b8%b1%e0%b8%95%e0%b8%a3%e0%b9%8c

แนวทางเบื้องต้นในการสู้คดีมีดังนี้

 

ฎีกา 6064/2545

จำเลย ที่ 1 เป็นนิติบุคคลประเภทบริษัทจำกัด ความประสงค์หรือเจตนาแสดงออกโดยผู้แทนนิติบุคคล คือจำเลยที่ 2 กรรมการผู้มีอำนาจกระทำการของจำเลยที่ 1 ดังนั้นเมื่อจำเลยที่ 1 ออกเช็คทั้งสองฉบับเพื่อชำระหนี้ค่าสินค้า ซึ่งเป็นหนี้ที่มีอยู่จริงและบังคับได้ตามกฎหมาย โดยจำเลยที่ 2 ลงลายมือชื่อสั่งจ่ายและประทับตราสำคัญของบริษัทจำเลยที่ 1 จึงเห็นได้ชัดว่าจำเลยที่ 2 กระทำทั้งฐานะส่วนตัวและในฐานะผู้มีอำนาจกระทำการแทนจำเลยที่ 1 เป็นการร่วมกันกระทำผิด จำเลยที่ 2 ไม่อาจอ้างได้ว่าไม่มีเจตนาออกเช็คพิพาท

 

 

 

author avatar
PongrapatLawfirm