ทนายความ-บ้านถูกยึด-ขายทอดตลาด-ปรึกษาทนาย

ฟ้องหย่า ฟ้องชู้ เรียกค่าสินไหมทดแทน

ฟ้องหย่า ฟ้องชู้ เรียกค่าสินไหมทดแทน

ทนายความยินดีให้ความช่วยเหลือปรึกษาฟ้องคดี ลูกความที่ทุกข์ร้อนจากการที่สามีหรือภรรยาประพฤตินอกใจมีหญิงอื่น หรือ มีชู้ หรือ มีการร่วมประเวณีกับหญิงหรือชายอื่น เพื่อฟ้องหย่า เรียกค่าสินไหมทดแทน จากหญิงชู้ ชายชู้ แบ่งสินสมรส และเรียกค่าอุปการะเลี้ยงดูบุตรหรือฟ้องเรียกคืนของหมั้น ผิดสัญญาหมั้น สมรสซ้อน ฟ้องแบ่งบุตร(แบ่งอำนาจปกครองบุตร)

โทรหาผม ทนายพัตร์

 

author avatar
PongrapatLawfirm