ฟ้องหย่า-สินสมรส-ผิดสัญญา-ฟ้องชู้-ทนายความ-ปรึกษากฎหมาย

ปรึกษาทนาย ผิดสัญญาหมั้น เรียกค่าทดแทน สินสอด

ปรึกษาทนาย ผิดสัญญาหมั้น เรียกค่าทดแทน สินสอด

ลูกความสามารถปรึกษาทนายฟ้องคดีหากได้รับความเดือดร้อนทุกข์ใจเรื่องการหมั้น สินสอด ที่จะให้ไปจดทะเบียนสมรสกันตามกฎหมาย แต่อีกฝ่ายไม่ยอมจดทะเบียนสมรส หรือ เรียกค่าทดแทน การผิดสัญญาหมั้น การผิดสัญญาหมั้น คืนของหมั้น เรียกสินสอดคืน

โทรหาผม ทนายพัตร์

Tel:

หากไม่ได้รับความเป็นธรรม กรณีถูกยกเลิกหมั้น ลูกความ สามารถฟ้องผิดสัญญาหมั้นได้

หรือมีสัญญาก่อนสมรสที่ได้ลงไว้เข้าเงื่อนไข สามารถฟ้องเรียกค่าทดแทน เรียกสินสอด หรือของหมันคืนได้ โดยทางทนายจะเตรียมรูปคดีและดำเนินการใช้สิทธิทางศาลอย่างเต็มที่และยุติธรรมที่สุด เพื่อไม่ให้เสียสิทธิประโยชน์พึงควรจะได้ และไม่ให้เกิดความเสียเปรียบในข้อกฎหมาย เพื่อให้คำปรึกษากฎหมายฟ้องคดี

author avatar
PongrapatLawfirm