ทนายความจดทะเบียนรับรองบุตร-ฟ้องเรียกค่าเลี้ยงดูบุตร-ปรึกษากฎหมาย

ทนายความจดทะเบียนรับรองบุตร ฟ้องค่าอุปการะเลี้ยงดู

ทนายความจดทะเบียนรับรองบุตร

กรณีที่ท่านลูกความเป็นชาวต่างชาติหรือคนไทย ต้องการให้ทนายความฟ้องคดีจดทะเบียนรับรองบุตร หรือฟ้องเรียกค่าอุปการะเลี้ยงดูบุตร ขอรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม ถอนอำนาจปกครอง ร้องขอเป็นผู้อนุบาลหรือผู้พิทักษ์ ฟ้องไม่รับเด็กเป็นบุตร ปรึกษากฎหมายและต่อสู้คดี ทางทนายความจะจัดรูปคดีและฟ้องคดีเพื่อเป็นประโยชน์แก่ท่านให้เกิดความเป็นธรรมที่สุด ปัญหาของท่านเราช่วยท่านได้

โทรหาผม ทนายพัตร์

Tel : %e0%b9%80%e0%b8%9a%e0%b8%ad%e0%b8%a3%e0%b9%8c%e0%b9%82%e0%b8%97%e0%b8%a3-%e0%b8%97%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%9e%e0%b8%b1%e0%b8%95%e0%b8%a3%e0%b9%8c

author avatar
PongrapatLawfirm