ทนายความคดีทำให้เสียทรัพย์

ทนายความคดีทำให้เสียทรัพย์

ท่านใดที่เกิดเหตุ ถูกทำให้เสียหาย ทำลายทรัพย์ ก็ดี หรือ คู่กรณีไม่ยินยิมชดใช้ค่าเสียหาย ซึ่งการกระทำดังกล่าวเป็นการกระทำโดยเจตนา หรือมีการขับรถยนต์ชนรถคู่กรณี โดยมีกล้องบันทึกไว้โดยจงใจ เช่น ถอยรถชน หรือมีการทุบรถ ขว้างสิ่งของ ใส่รถ หรือแม้กระทั่งปล่อยลมยาง รวมถึงบ้านใกล้เรือนเคียง ทุบทำลายทรัพย์สิน จากการกระทำโดยเจตนา ทางผมยินดีช่วยเหลือให้คำปรึกษาเกี่ยวกับคดีทำให้เสียทรัพย์ ซึ่งเป็นคดีอาญาโดยเจตนาและรวมถึงความเสียหายต่างๆ ที่เกิดขึ้น รวมถึงเรียกค่าเสียหายในส่วนแพ่ง ผมยินดีช่วยเหลืออย่างเต็มที่

โทรหาผมทนายพัตร์

%e0%b9%80%e0%b8%9a%e0%b8%ad%e0%b8%a3%e0%b9%8c%e0%b9%82%e0%b8%97%e0%b8%a3-%e0%b8%97%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%9e%e0%b8%b1%e0%b8%95%e0%b8%a3%e0%b9%8c

Comments

แสดงความคิดเห็น